Kawa – skąd jest i kiedy zaczęto ją popijać? Historia kawy rozpoczyna się zapewne w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi autochtoni znali i użytkowali Read More