Pośród wielu miast w Polsce, Kraków wybija się nie tylko w temacie sztuki i akademickim, ale również na licznych innych polach. Staje się regionem przyjemnym do życia. Przekształcenia, Read More